smoke

…to tylko po to by móc zapalić jeszcze raz.

„Is it better to take many small bites, that taste almost of nothing,

or to devour it all at once, and feel regret?”

Sarah Shun-Lien Bynum, Madeline is Sleeping

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *