…to dress in a manner that doesn’t shame them and to undress in a manner that does.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *