The last one I had
made me cry
So I don’t want to learn to
Hold you, touch you
Think that you’re mine

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *