I guess he had a thing for models.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *