„and go on till you come to the end: then stop.”

Alice’s Adventures in Wonderland, CHAPTER XII

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *