is a spaniel that grows weak and flabby if it be not excercised. So excercise your dog, sir, that’s the trick.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *