wszystkiego. nie ma żadnych granic.

dlatego jest prawo.

zasady.

to i tylko to odróżnia nas od zwierząt.

nie jakaś humanistyczna granica.