nie pisze nie dba

czy ją to cieszy obchodzi

ma czystą radość

zimowego dziecka