potrzebujesz łopaty

żeby zaprojektować ogród – wyobraźni
zrozumieć człowieka – typologii
zrozumieć społeczeństwo – historii

jeśli chcesz osiągnąć rezultat
potrzeba Ci narzędzi – technologii, metodologii
potem wiedzy i doświadczenia
ale przede wszystkim klarownej wizji rezultatu

wola jest tu kluczowa
ale wola znów jest tylko narzędziem
musi wiedzieć, czemu ma służyć

ludzie poruszający się jak liście na wietrze nie budzą mojego szacunku
tym jesteśmy różni od zwierząt i roślin, że poza pragnieniem życia
mamy pragnienie jakości życia
dla siebie, swoich bliskich, wreszcie wszystkich ludzi
mamy dążenie do poprawy swojego stanu
niezadowolenie ze status quo
chęć zapewnienia bezpieczeństwa i poziomu życia swoim bliskim
wreszcie chęć życia w lepszym świecie – i pozostawienie lepszego świata dla innych, po sobie

ludzie krótkowzroczni, egoistyczni.. mogą budzić mój częściowy szacunek
dzięki sprawności korzystania z narzędzi
i konsekwencją w realizacji rezultatów, niezłomną wolą
ale to bardzo niski pułap, smutnie niski

przywódcy, liderzy, przewodnicy.. oto jednostki
które mnie zachwycają i inspirują
osiągają szczyty swoich możliwości w każdym calu
aby osiągać rezultaty
i czynić dobro

co jeszcze ma sens?