tekst

oto jest najpiękniejsze
co człowiek rzekł człowiekowi
rzeźbienie w sobie

rzeźbienie
rzeźbienie
rzeźnienie

oto jest najpiękniejsze
co człowiek rzekł człowiekowi
nie przepraszaj

wybaczaj
wybaczaj
wybaczaj

najpiękniejsze
co człowiek rzekł człowiekowi
kochaj
nie mnie
lecz siebie