Niecierpliwy
Bliskością śmierci
Łapczywy dawca życia

Uspokoi się

Wie już – Przeklęty
Lecz jeszcze źródło i sens
wzniecanych niepokojów

Nie by złamać klątwę
(choć zbliżyłoby go to do ludzi)
Zrozumieć by przyjąć
nie chce zmieniać