kontemplacja

Kochajmy ludzi
takimi
jakimi oni kochają siebie najbardziej.