tekst

zmysłowość
jest dobra

od lat wmawiano nam
że cnota czystość i asceza
natura nie znosi próżni
a człowiek jest jej częścią

zmysłowość
jest dobra