tekst

zaradność jest lepsza
od bezradności
odpuść bo nic więcej
już nie zrobisz

nie udało się nie udało
nie bój się uda się
nie to się ci udało
uda ci sie inne coś

zaradność jest lepsza
od bezradności
odpuść bo nic więcej
już nie zrobisz