tekst / tłumaczenie

Oh, przyjacielu, w międzyczasie nie ma kochanka
w nocy, gdy jest cicho
nie ma potrzeby nikogo niepokoić
może powiesz – to nie fair
spaść na dno
w poszukiwaniu wsparcia
ale wierzę że mnie słyszysz

Nad rzeką
gdzie się modlę
wierzę że mnie słyszysz
dni mi mijają
nad rzeką
wierzę że to zauważasz

Nie wiem co ludzie mówią
Ludzie żyją z dnia na dzień
ale wierzę że mnie słyszysz
staram się nie płakać i żyć
modlę się i wierzę
i wierzę że mnie słyszysz

Boże, ta noc jest szalona
w ten sposób czuję
i wierzę że mnie słyszysz
Boże, ta noc jest szalona
tak to właśnie czuję
i wierzę że mnie słyszysz
Boże, ta noc jest szalona
w ten sposób czuję
wierzę że mnie słyszysz bracie
Boże, ta noc jest szalona
tak to właśnie czuję
i wierzę że mnie słyszysz bracie

wolne tłumaczenie The Gardener & The Tree – Meantime Lover