Z braku lepszego słowa – nietrafionego – bo choroba to ostatnie z czym mógłbym To skojarzyć..

…nieuleczalne jest w nas wszystkich pragnienie miłości bezinteresownej. Niezależnie od sposobu, który wybraliśmy na realizację swojego człowieczeństwa.