Fuck again.

I ain’t easy, I ain’t sleazy. I got reasons why I tease ’em. Girls just come and go like seasons. But I ain’t promiscuous. And if you were suspicious, All that shit is fictitious. I blow kisses That puts them girls on rock, rock. And they be lining down the …

Just a boy…

But you’re just a boy You don’t understand Yeah you don’t understand How it feels to love a girl Someday you wish you were a better man You don’t listen to her You don’t care how it hurts Until you lose the one you wanted Cause you’ve taken her for …

Ha!

Patrzże teraz, za jakiego mnie masz bajbardzo. Chciałbyś grać na mnie, wmawiasz w siebie, że znasz mój mechanizm? Chciałbyś wyrwać ze mnie rdzeń mej tajemnicy, wycisnąć ze mnie całą skalę tonów, od najniższej nuty aż do dyszkantu; a w tym marnym instrumencie tyle jest głosu, tyle harmonii, jednakże nie możesz …